THÔNG BÁO: KÍNH MỜI CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GD NĂM 2011 ĐÚNG 8H30 PHÚT NGÀY 7/9/2011 ĐẾN PHÒNG GD&ĐT ĐỂ NHẬN QĐ CÔNG TÁC

Chào mừng quý vị đến với website của phòng GD&ĐT Huyện Hớn Quản

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu biên bản bàn giao Hiệu trưởng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Viết Cường
Ngày gửi: 07h:52' 10-08-2010
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 3399
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG .............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
............................... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
*** (((
BIÊN BẢN BÀN GIAO
CÔNG TÁC QUẢN LÝ HIỆU TRƯỞNG

Hôm nay vào lúc ....... giờ ......’ ngày ...../..../200...
Tại:.........................................................................
Thành phần gồm có:
Người bàn giao
Ông (bà): ...................................................... Chức vụ:
Người nhận bàn giao:
Ông (bà): ...................................................... Chức vụ:
Thành phần tham dự:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
- Ông (bà)...................................................... Chức vụ:
Thực hiện thông báo số..................................... của Phòng GD Bình Long về việc cho Hiệu trưởng nghỉ hưu theo chế độ và phân công công tác quản lý .
Trường .................................... của Đ/c ............................................. thôi giữ chức vụ hiệu trưởng đưa về giảng dạy, bàn giao công tác hiệu trưởng cho:
Đ/c .................................................... Chức vụ: .................................
Đơn vị công tác:
Tiếp nhận công tác quản lý Hiệu trưởng tại:
NỘI DUNG BÀN GIAO
VỀ ĐỘI NGŨ:
Tổng số CB.GV.CNV: ............... người
Trong đó: Nữ: ............. Nam:...............
- CB quản lý: ..............................................................
- Giáo viên giảng dạy : .................
- Tổng phụ trách đội : .................
- Thư viện : .................
- Nhân viên phụ vụ : .................
Chia ra trình độ chuyên môn , chính trị: .................
- CĐSP: .................... - Trung cấp: ................... - Sơ cấp ...............
- Chưa qua đào tạo: .......................
- Đảng viên:.............. – Đoàn viên: .................. - Đối tượng đảng: .......
Học sinh:
Tổng số học sinh: .................... – Nữ: ................
- Khối ......: TS Lớp:........... ............. học sinh Nữ: ...............
- Khối ......: TS Lớp:........... ............. học sinh Nữ: ...............
- Khối ......: TS Lớp:........... ............. học sinh Nữ: ...............
- Khối ......: TS Lớp:........... ............. học sinh Nữ: ...............
- Khối ......: TS Lớp:........... ............. học sinh Nữ: ...............
HỒ SƠ QUẢN LÝ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHUYÊN MÔN:
Hồ sơ quản lý chuyên môn:Thực hiện chương trình:Chỉ đạo tập sự:
.

Hồ sơ giáo viên giỏi:
.

Học sinh giỏi:
.

CƠ SỞ VẬT CHẤT:
Hồ sơ sổ sách:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Tài sản:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Thư viện:
Sách giáo khoa học sinh: .................. cuốn
Sách giáo viên: ................................. cuốn
Sách tham khảo: ............................... cuốn
Sách thiếu nhi: .................................. cuốn
Báo các loại: ..........................................................................................
................................................................................................................
Các phòng học, phòng làm việc, tủ hồ sơ ..............................................
TÀI CHÍNH
Hồ sơ quản lý tài chính.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Các khoản thu chi:
a. Trong ngân sách:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
b. Ngoài ngân sách:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

NGƯỜI BÀN GIAO NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO


CÁC THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC BỘ PHẬN BÀN GIAO
KẾ TOÁN VĂN THƯ, THỦ QUỸ THƯ VIÊNHIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN THIẾT BỊ NHÂN VIÊN BẢO VỆ
CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ CHỨNG KIẾN BÀN GIAO
CTCĐ NHÀ TRƯỜNG UBND XÃ, TT .................... ĐẠI DIỆN PDG-ĐT
THANH TRA NHÀ TRƯỜNG ĐẠI DIỆN HỘI CMHS
 
Gửi ý kiến